în parteneriat cu

Politica de confidențialitate

Viața privată și Cookie-urile

LBC France acționează în calitate de Operator de date pentru realizarea de analize statistice prin intermediul cookie-urilor înregistrate pe acest site (în continuare „Site-ul”).

Din acest motiv, LBC France dorește să vă informeze în mod clar și transparent cu privire la utilizarea de cookie-uri în momentul navigării dumneavoastră pe Site.

I - Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text stocat pe hard disk-ul terminalului dumneavoastră (computer, tabletă, mobil), prin intermediul software-ului dumneavoastră de navigare, cu ocazia consultării unui serviciu online.
Cuvântul „cookie” din această politică privind cookie-urile se referă la toate trasoarele și alte tehnologii similare care pot fi utilizate pe site-ul nostru web și aplicațiile noastre.
Cookie-urile nu cauzează nicio daună aparatului dumneavoastră, dar permit mult mai ușor, de exemplu, să vă regăsim preferințele, să pre-completăm anumite câmpuri și să adaptăm conținutul serviciilor noastre.
Dumneavoastră singur(ă) alegeți dacă doriți să aveți cookie-uri înregistrate pe aparatul dumneavoastră și puteți să controlați cu ușurință înregistrarea cookie-urilor. Pentru o informare specifică cu privire la administrarea și controlul cookie-urilor, vă rugăm să consultați rubrica „Opțiunile dumneavoastră cu privire la cookie-uri”.

II - Cookie-urile înregistrate de LBC France și utilizarea lor

LBC France stochează pe Site doar cookie-uri analitice.

Cookie-urile analitice ne permit să cunoaștem mai bine Site-ul și să îmbunătățim traseul utilizatorului, stabilind statistici și volume de frecventare și de utilizare (rubrici și conținuturi vizitate, traseuri...).

III - Destinatarii datelor

Datele colectate sunt accesibile pentru LBC France, în calitate de operator de date și pentru furnizorii noștri de servicii, care acționează în calitate de persoane împuternicite de operator, care își aduc contribuția în mod tehnic la îndeplinirea scopurilor menționate mai sus (furnizor de servicii de găzduire).

Așadar, când răspundeți la un anunț sau completați formularul de contact, datele dumneavoastră de contact sunt transmise profesionistului în cauză, având calitatea de operator de date, care l-a creat.

IV - Responsabilul cu prelucrarea

LBC France, înmatriculată la RCS din Paris sub numărul SIREN 521 724 336, având sediul social în 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, reprezentată prin Mrs Amandine de Souza, în calitate de Director General, este operatorul datelor pe care le colectează pe Site.

V - Durata de păstrare

Cookie-urile analitice au o durată de valabilitate de 13 luni.

Pentru a afla durata de păstrare a datelor de contact colectate în cazul în care răspundeți la un anunț sau completați formularul de contact pe Site, vă rugăm să vă informați la profesionistul în cauză, făcând clic aici.

VI - Drepturile dumneavoastră

Conform reglementării cu privire la datele cu caracter personal, dispuneți de drepturile următoare referitoare la datele dumneavoastră personale, colectate de LBC France pe Site, prin intermediul cookie-urilor analitice:

  • Acces: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține confirmarea că datele dumneavoastră sunt prelucrate sau nu și, dacă da, de acces la aceste date;
  • Rectificare: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține, cât mai curând posibil, rectificarea datelor dumneavoastră incorecte și completarea datelor dumneavoastră incomplete;
  • Eliminare/Ștergere: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține, cât mai curând posibil, ștergerea datelor dumneavoastră, sub rezerva obligațiilor sau necesității de păstrare;
  • Limitare: este vorba de dreptul dumneavoastră de a obține limitarea prelucrării când vă opuneți acesteia, când contestați exactitatea datelor dumneavoastră, când considerați că prelucrarea lor este ilegală sau când aveți nevoie de aceasta pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră în justiție;
  • Opoziție: este vorba de dreptul dumneavoastră de a vă opune în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră de către LBC France, cu excepția motivelor legitime și imperioase ale LBC France. De asemenea, puteți să vă opuneți la prelucrarea făcută în scopuri de prospectare;
  • Portabilitate: este vorba de dreptul dumneavoastră de a vă primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent, lizibil de către mașină și interoperabil și de a le transmite unui alt responsabil cu prelucrarea, fără ca noi să împiedicăm acest lucru;
  • Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automatizată, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează, cu excepția cazului în care această decizie este necesară la încheierea sau la executarea unui contract și este autorizată legal;
  • Aveți dreptul de a face o reclamație la o autoritate de control;
  • Aveți dreptul de a da instrucțiuni cu privire la soarta datelor dumneavoastră personale în caz de deces.

Puteți să vă exercitați drepturile, în special dreptul dumneavoastră de opoziție, dreptul la ștergerea datelor, la portabilitate și dreptul de acces, pentru aceasta vă rugăm să ne contactați aici.

Pentru a vă pune în aplicare opțiunile referitoare la utilizarea cookie-urilor de către noi, vă rugăm să consultați paragraful „Opțiunile dumneavoastră cu privire la cookie-uri”.

Pentru a vă exercita drepturile asupra datelor de contact colectate în cazul în care răspundeți la un anunț sau completați formularul de contact pe Site, vă rugăm să luați legătura cu profesionistul în cauză, făcând clic aici.

VII - Responsabilul cu protecția datelor

Adevinta France, printre ale cărei filiale este și compania LBC France, a desemnat un responsabil cu protecția datelor. Acesta poate fi contactat prin e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@Adevinta.com sau prin poștă, la adresa: Adevinta France, responsabilul cu protecția datelor, 24 rue des Jeûneurs – 75002 Paris.

VIII - Securitatea datelor dumneavoastră

Noi protejăm informațiile dumneavoastră cu ajutorul unor măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a garanta nivelul de securitate adecvat riscului. Măsurile noastre de protecție includ, în special, firewall-uri, controale ale accesărilor fizice la centrele noastre de date și controale ale autorizației de acces la informații.

IX - Opțiunile dumneavoastră cu privire la cookie-uri

Atunci când accesați pentru prima dată site-ul/aplicația noastră sau atunci când trebuie să vă cerem din nou consimțământul (deoarece utilizarea modulelor cookie a evoluat sau alegerea dvs. este mai veche de 6 luni), va apărea un banner care descrie utilizarea modulelor cookie:

Parametrii browserului dumneavoastră

În orice moment, puteți să vă configurați browserul, astfel încât cookie-urile să fie înregistrate în terminalul dumneavoastră (opt-in) sau, dimpotrivă, să fie respinse (opt-out). Unele browsere vă permit să definiți reguli pentru administrarea cookie-urilor de la un site la altul.

Pentru administrarea cookie-urilor, configurația fiecărui browser este diferită. Aceasta este descrisă în meniul de ajutor al browserului dumneavoastră, care vă va permite să aflați în ce mod puteți să vă modificați cerințele:

X - Alte resurse utile

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri și despre opțiunile de care dispuneți în această materie, puteți să consultați resursele de mai jos:

De asemenea, vă invităm să ne contactați pentru orice întrebare sau cerere referitoare la cookie-urile stocate pe Site, urmând acest link.